Sezon 2018 _zakończenie Drukuj
niedziela, 21 października 2018 19:14

                                                                                         Zakończenie sezonu żeglarskiego 2018 roku

W dniu 13 października 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. Wśród zaproszonych członków naszego stowarzyszenia na uroczystości byli obecni: Pan Marian Marciniak gospodarz stanicy rybackiej, Pani  Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Pan Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęto od uroczystego podniesienia bandery i wybijania „szklanek” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami Krzysztof Mroczkowski przedstawił działalność społeczną stowarzyszenia w 2018 roku.

Działalność stowarzyszenia w 2018 roku.

W sezonie 2018r. Stowarzyszenie pod Żaglami zrealizowało następujące projekty:

1. „Rusz wiosłem”, które obejmowały dwa spotkania. Projekt miał na celu przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu bezpiecznego uprawiania turystyki kajakowej.

2. „ABC Żeglarstwa”, które obejmowało trzy spotkania na żaglówkach. Projekt miał na celu zapoznanie się z podstawowymi tajnikami i technikami żeglarstwa.

3. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które obejmowało dwa spotkania z podopiecznymi Domu Dziecka w Trzemesznie i Służby liturgicznej parafii Trzemeszno. Projekt miał na celu zapoznanie się z podstawowymi zasadami podczas żeglowania i uprawiania turystyki kajakowej.

4. „Bezpieczna woda”, które obejmowało 5 spotkań w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Projekt miał na celu przekazanie podstawowej wiedzy jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, w wodzie i na wodzie oraz pokazanie w sposób praktyczny jak prawidłowo i bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. „Rajdy rowerowe”, które w swojej organizacji idealnie dopasowane były historycznie z okazji 100 lat niepodległości naszego państwa. Rajdy rowerowe obejmowały trzy spotkania i miały na celu działania  kultywujące tradycje narodowe oraz kształcące świadomość narodową i obywatelską a także propagowaniu aktywnego stylu życia.

6. „Cykl trzech spływów kajakowych” po jeziorach Ostrowickim, Kamienieckim i Popielewskim na terenie gminy Trzemeszno. Projekt miał na celu pokazanie flory i fauny naszych akwenów wodnych.

7. „Żeby ciągle zdrowym być muszę wciąż aktywnie żyć” projekt adresowany był dla osób 60+ i obejmował dwa spotkania tj. spływ kajakowy i rejs żaglówkami.

Przedmiotowe projekty były dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy  Trzemeszno.

Ponadto nasze stowarzyszenie w ramach współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami aktywnie wspierało i brało udział w realizacji różnorodnych imprez:

1. W dniu 14.01.2018r. członkowie Stowarzyszenia Pod Żaglami włączyli się aktywnie w zbiórkę funduszy w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Trzemesznie, gdzie przekazało również na licytację dwa volgery, które wsparły finansowo WOŚP.

2. W dniu 16.02.2018r. członkowie naszego Stowarzyszenia w ramach wzajemnej współpracy z Stowarzyszeniem „Teraz”, przeprowadziło prelekcje na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą, w wodzie i na wodzie podczas letniego wypoczynku oraz dodatkowo przedstawiono występujące zagrożenia związane   z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach. Zajęcia skierowane były dla dzieci i młodzieży przebywających na półkoloniach zimowych.

3. W dniu 28.04.2018r. odbyło się uroczyste otwarcie „Sezonu Żeglarskiego 2018”. Uroczystość odbyła się nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie.

4. W dniu 02.06.2018 w ramach wzajemnej współpracy członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Złoty Lin”  w Niewolnie - Dniu Dziecka. Zadaniem stowarzyszenia było przybliżenie tematyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach.

5. W dniu 30 czerwca br. Stowarzyszenie Pod Żaglami w ramach wzajemnej współpracy z OSiR w Trzemesznie i Stowarzyszeniem „Teraz” było współorganizatorem otwarcia sezonu wodnego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. Członkowie naszego stowarzyszenia mieli za zadanie organizację rejsów jachtami żaglowymi dla wszystkich uczestników imprezy.

6. W dniu 23 czerwca br., jak co roku członkowie naszego stowarzyszenie i jego sympatycy obrali kurs na „Ster na Bydgoszcz 2018r.” połączony ze spływem kajakowym po rzece Brda i Kanale Bydgoskim.

7. W dniu 8 lipca br. Stowarzyszenie Pod Żaglami ramach współpracy z OSiR w Trzemesznie i Stowarzyszenie „Teraz”  uatrakcyjniało festyn rodzinny zorganizowany w Ostrowitem. Zadaniem naszego stowarzyszenia była  organizacja rejsów żaglówkami po jeziorze Ostrowickim dla uczestników festynu.

8. W dniu 22 lipca br. nasze Stowarzyszenie Pod Żaglami uczestniczyło w festynie parafialno – rodzinnym w Kamieńcu, podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla 4-letniego Bronka z Niewolna.

9. W ramach współpracy z parafią Trzemeszno w dniu 16 września br. Stowarzyszenie pod Żaglami uczestniczyło w festynie parafialnym na terenie naszego miasta. Naszym zadaniem było przybliżenie zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z prezentacją na fantomach.

10. W dniach 2 czerwca i 16 września br. stowarzyszenie zorganizowało spływ kajakowy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Sądu Rejonowego  w Gnieźnie.

11. W dniach 14 lipca i 04 sierpnia br. stowarzyszenie zorganizowało kursu na patent sternika motorowodnego. W przedmiotowym szkoleniu na patent wzięło udział 22 kursantów.  

12. W dniu 22 września br. nasze stowarzyszenie w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem “Boxing Trzemeszno” oraz Powiatową Strażą Rybacką zabezpieczało nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie organizację Biegu Zwiadowcy im. mjr. Mieczysława Palucha.  

Podsumowanie i podziękowania za miniony sezon

Po zapoznaniu działalności stowarzyszenia w roku 2018 zostały złożone podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie  w działalność statutową stowarzyszenia. Specjalne podziękowanie skierowano dla Pana  Mariana Marciniaka za możliwość korzystania z przystani na terenie Gospodarstwa Rybackiego i pomocy w realizacji założonych celów naszego stowarzyszenia. Na uwagę zasługuje fakt, że okazana niejednokrotnie otwartość, pomoc, doradztwo, wyrozumiałość i chęć współpracy ze stowarzyszeniem jest dla nas bezcenna i wymaga skierowania szczególnego uznania i szacunku. Także złożono podziękowania dla przybyłych gości Pani Magdaleny Musiałowicz i Pana Marcina Makohońskiego za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Należy zaznaczyć, że Państwa obecność i akceptacja w życiu naszego stowarzyszenie jest niezmiernie ważna i potrzebna, aby dalej realizować naszą działalność społeczną w powiecie gnieźnieńskim..

Podsumowując sezon żeglarski 2018 roku, Prezes Stowarzyszenia jednoznacznie zaznaczył, że był to sezon bardzo aktywny i bogaty w różnorodne imprezy skierowany dla różnorodnych grup społecznych. Stowarzyszenie pod Żaglami w sezonie żeglarskim 2018 roku zrealizował w sumie 33 jednorazowych imprez, w których bezpośrednio byliśmy jego organizatorami lub współorganizatorami. Dlatego też serdecznie podziękowano koordynatorom projektów i wszystkim członkom naszego stowarzyszenia za pomoc, organizację i zaangażowanie w realizacji projektów i spotkań oraz profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie wszystkich imprez z poszczególnymi grupami osób. Następnie po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia, nastąpiło uroczyste opuszczenie bandery i wybijanie „szklanek”, po czym uczestnicy biesiadowali przy ognisku słuchając w tle muzyki szant rozmawiając o planach i zamierzeniach na przyszły rok. Tym samym sezon żeglarski 2018r. został zamknięty.