Nadzwyczajne Walne zgromadzenie 2020 Drukuj
poniedziałek, 31 sierpień 2020 20:24

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami zawiadamia, że
na podstawie §23 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 16.00

na przystani żeglarskiej stowarzyszenia - przy rybakówce

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2019 rok.

7. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2019 rok.  

8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2019.

9. Przyjęcie stosownych uchwał:  

  - przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2019,

 - przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2019.

10. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie protokołów z wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

11.Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie 

 

Zarząd Stowarzyszenia Pod Żaglami

 

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.09.2020r. o godz. 17.00 - bez względu na liczbę członków.