Zakończenie sezonu 2020 Drukuj
niedziela, 20 grudnia 2020 18:29

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2020 r.

W dniu 2 października 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. W związku z panującą na terenie całego kraju pandemią Covid – 19 i wprowadzonych zasad przestrzegania reżimu sanitarnego zakończenie sezonu odbyło się wyłącznie z członkami naszego stowarzyszenia bez zaproszonych gości  z wyjątkiem Pana Mariana Marciniaka - gospodarza stanicy rybackiej. Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęto od uroczyste go podniesienia bandery i wybijania „szklanek” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami - Krzysztof Mroczkowski przedstawił działalność statutową stowarzyszenia w 2020 roku.

 

 

 

 

Działalność stowarzyszenia 2020 r.

W sezonie 2020 r. nasze stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

1. „ABC pod  Żaglami”, obejmowało jedno spotkani, które miło na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami żeglarstwa. 

2. „Dwa spływy kajakowych” po jeziorach Ostrowickim i  Popielewskim na terenie gminy Trzemeszno.

3. „Żeby ciągle zdrowym być muszę wciąż aktywnie żyć” projekt adresowany był dla osób senior+ i obejmował jeden rejs żaglówkami i jeden spływ kajakowy.

Powyższe projekty dofinansowane były przez UMiG Trzemeszno.

Ponadto nasze stowarzyszenie aktywnie zorganizowało następujące imprezy i spotkania:

1. W dniu 17.07.2020 r. w ramach współpracy ze sołectwem Miaty odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie.

2. W dniu 08.08.2020 r. odbył się spływ kajakowy po jeziorze lednickim wraz z zaproszonym przewodnikiem.

3. W dniu 13.08.2020 r. w ramach współpracy ze Archidiecezją gnieźnieńską odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie w którym brali udział animatorzy ołtarza i opiekunowie.

4. W dniach 08/09 i 15/16.08.2020 r. odbyły się dwie edycje kursu na patent sternika motorowodnego (w sumie 26 uczestników uzyskało uprawnienia motorowodne).

5.  W dniu 12.09.2020 r. odbył się spływ kajakowy w Borach Tucholskich po rzece Chocina do miejscowości SworneGacie.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że pomimo wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią członkom stowarzyszenia udało się zorganizować i przeprowadzić sposób bezpieczny przedmiotowe projekty, kursy i spływy kajakowe.  Natomiast w związku z rozszerzającą się pandemią nie udało się przeprowadzić jednego projektu pt. „Bezpieczna woda”, które obejmować miało 4 spotkania w szkołach podstawowych na terenie MiG Trzemeszno. Podsumowując sezon, który był inny niż wszystkie poprzednie w związku z panującą pandemią Covid – 19 na terenie całego kraju trzeba jednoznacznie stwierdzić, że był to sezon w miarę aktywny i bogaty w różnorodne imprezy skierowany dla różnorodnych grup społecznych. Pomimo panujących obostrzeń członkowie stowarzyszenia w organizowanych naszych imprezach zachęcali do brania udziału jak najszerszą grupę społeczną z naszej gminy tj. dzieci, młodzież oraz osoby w wieku średnim i senior +, aby pokazać jak można w sposób bezpieczny, kulturalny i zdrowotny spędzać wolny czas na naszymi zbiornikami wodnymi.     W związku z powyższym wszystkim koordynatorom projektów i członkom naszego stowarzyszenia chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i zaangażowanie w realizacji przedmiotowych projektów i spotkań, profesjonale a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie wszystkich imprez z poszczególnymi grupami osób oraz pomoc w działalności statutowej naszego stowarzyszenia.