"Żeby zdrowym ciągle być..." -2020 Drukuj
niedziela, 20 grudnia 2020 18:36

W dniu 4 października 2020 roku zakończyliśmy projekt  w ramach realizacji zadania publicznego : Działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Tytuł zadania: „ŻEBY CIĄGLE ZDROWYM BYĆ, MUSZĘ WCIĄŻ AKTYWNIE ŻYĆ!!!”Część pierwsza to spływ kajakowy na wodach jeziora Popielewskiego, który odbył się 3 października 2020r. Część druga to rejs żaglówkami kabinowymi po tym samym jeziorze w dniu 4 października 2020 roku. Głównym powodem zorganizowania cyklu spływu kajakowego i rejsu jachtami z osobami w wieku emerytalnym tzw. seniorami,  jest promocja działań profilaktycznych zmierzających do poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w formach aktywności ruchowej realizowanej na spływie kajakowym i rejsie żaglówka. W trakcie spotkań z seniorami prezentowaliśmy jak aktywnie i zdrowo można spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i nad wodą. Również przeprowadziliśmy cykl ćwiczeń ogólnorozwojowych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć. Dodatkowo prezentowaliśmy zasady ogólno przyjęte w bezpieczeństwie nad wodą. Potrzeba wskazująca na organizację tego rodzaju spotkań jak uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej oraz zajęciach profilaktyczno-zapobiegających chorobom,  ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienia witalności i odporności u osób mniej aktywnych zawodowo przebywających na emeryturze lub będących w okresie oczekiwania na ten moment jeszcze pracując zawodowo. W rejsie i spływie kajakowym seniorom  towarzyszyło w dwu przypadkach młodsze pokolenie . W tym sezonie realizacji zadania przeszkadzała panująca pandemia, a jak już zdecydowaliśmy o wyborze terminu to nastąpiło załamanie pogody. Dzięki pozytywnemu nastawieniu uczestników udało się zrealizować zadanie.

Po odbyciu spływu i rejsu usłyszeliśmy, że taka forma winna być powtórzona w przyszłym roku z możliwością rozszerzenia częstotliwości spotkań na wodzie.