Nadzwyczajne Walne zgromadzenie_2020 Drukuj

Powołano nowy (stary) Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia pod Żaglami.

W dniu 18 września 2020 r. w Trzemesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami w związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Poprzedni Zarząd jak i Komisja Rewizyjna zostali powołani wyborem poprzedniego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 2016 r. i 2017 r. (wybory uzupełniające) na kolejną kadencję. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrali na kolejną czteroletnią kadencję do Zarządu następujące osoby:

Krzysztof Mroczkowski – Prezes

Włodzimierz Losik – Wiceprezes

Mirosław Fel – Wiceprezes

Joanna Woźniak – Skarbnik

Rafał Białek - Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Krzysztof Szapował - Przewodniczący Komisji

Maciej Lisiecki - Członek Komisji

Maciej Grzywaczewski - Członek Komisji