Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami z siedzibą w Trzemesznie zawiadamia,
że na podstawie § 23 pkt. 5 Statutu
zwołuje na dzień 27.09.2013r. (piątek) o godz. 18.00
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzemesznie ul. Piastowska 11
Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Uzupełnienie władz zarządu stowarzyszenia.

6. Podsumowanie dotychczasowych działań Stowarzyszenia pod Żaglami w roku 2013.

6. Wolne wnioski i głosy.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                      Zarząd

Stowarzyszenia pod Żaglami

 

UWAGI:

  1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27.09.2013 r. o godz. 19.00 bez względu na liczbę członków.