Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami z siedzibą w Trzemesznie; ul. Piastowska 11 zawiadamia, że
na podstawie §23 pkt.2 i pkt. 5 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 12 października 2016r. (środa) o godz. 18.00

w Restauracji Czeremcha w Trzemesznie (sala bankietowa)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pod Żaglami – Prezes  Zarządu Stowarzyszenia.

2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z dnia 19.04.2016 r.

6. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami

 

UWAGI:

1.       W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12.10.2016r. o godz. 19.00 bez względu na liczbę członków.