Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami z siedzibą w Trzemesznie; ul. Piastowska 11 zawiadamia, że
na podstawie §22 ust. 2 pkt. g Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 22 listopada 2017r. (środa) o godz. 17.00

w Restauracji Czeremcha w Trzemesznie (sala bankietowa)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pod Żaglami – Wiceprezes  Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.

3.  Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2017r.

6. Zgłoszenie kandydatur i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Władz    Stowarzyszenia.

7. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie Protokołów z wyborów Władz Stowarzyszenia.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

                                                                       /Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami/

 

UWAGI:

1.       W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tj.  w dniu 22.11.2017r., o godz. 18.00 - bez względu na liczbę członków.