Pojezierze Gnieźnieńskie
serdecznie zapraszamy
Start

Informacje

Kontakt:

STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI

ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
NIP: 7842489548
REGON: 302320975

biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl

Stronę przegląda teraz 85 gości 
Życzenia świąteczne _2020 Drukuj

Zarzad i Członkowie Stowarzyszenia Pod Żaglami skłądają sympatykom turystyki wodnej i rowerowej życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2021

 
"Żeby zdrowym ciągle być..." -2020 Drukuj

W dniu 4 października 2020 roku zakończyliśmy projekt  w ramach realizacji zadania publicznego : Działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Tytuł zadania: „ŻEBY CIĄGLE ZDROWYM BYĆ, MUSZĘ WCIĄŻ AKTYWNIE ŻYĆ!!!”Część pierwsza to spływ kajakowy na wodach jeziora Popielewskiego, który odbył się 3 października 2020r. Część druga to rejs żaglówkami kabinowymi po tym samym jeziorze w dniu 4 października 2020 roku. Głównym powodem zorganizowania cyklu spływu kajakowego i rejsu jachtami z osobami w wieku emerytalnym tzw. seniorami,  jest promocja działań profilaktycznych zmierzających do poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w formach aktywności ruchowej realizowanej na spływie kajakowym i rejsie żaglówka. W trakcie spotkań z seniorami prezentowaliśmy jak aktywnie i zdrowo można spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i nad wodą. Również przeprowadziliśmy cykl ćwiczeń ogólnorozwojowych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć. Dodatkowo prezentowaliśmy zasady ogólno przyjęte w bezpieczeństwie nad wodą. Potrzeba wskazująca na organizację tego rodzaju spotkań jak uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej oraz zajęciach profilaktyczno-zapobiegających chorobom,  ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienia witalności i odporności u osób mniej aktywnych zawodowo przebywających na emeryturze lub będących w okresie oczekiwania na ten moment jeszcze pracując zawodowo. W rejsie i spływie kajakowym seniorom  towarzyszyło w dwu przypadkach młodsze pokolenie . W tym sezonie realizacji zadania przeszkadzała panująca pandemia, a jak już zdecydowaliśmy o wyborze terminu to nastąpiło załamanie pogody. Dzięki pozytywnemu nastawieniu uczestników udało się zrealizować zadanie.

Po odbyciu spływu i rejsu usłyszeliśmy, że taka forma winna być powtórzona w przyszłym roku z możliwością rozszerzenia częstotliwości spotkań na wodzie. 

Więcej…
 
Zakończenie sezonu 2020 Drukuj

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2020 r.

W dniu 2 października 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. W związku z panującą na terenie całego kraju pandemią Covid – 19 i wprowadzonych zasad przestrzegania reżimu sanitarnego zakończenie sezonu odbyło się wyłącznie z członkami naszego stowarzyszenia bez zaproszonych gości  z wyjątkiem Pana Mariana Marciniaka - gospodarza stanicy rybackiej. Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęto od uroczyste go podniesienia bandery i wybijania „szklanek” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami - Krzysztof Mroczkowski przedstawił działalność statutową stowarzyszenia w 2020 roku.

 

 

 

 

Działalność stowarzyszenia 2020 r.

W sezonie 2020 r. nasze stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

1. „ABC pod  Żaglami”, obejmowało jedno spotkani, które miło na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami żeglarstwa. 

2. „Dwa spływy kajakowych” po jeziorach Ostrowickim i  Popielewskim na terenie gminy Trzemeszno.

3. „Żeby ciągle zdrowym być muszę wciąż aktywnie żyć” projekt adresowany był dla osób senior+ i obejmował jeden rejs żaglówkami i jeden spływ kajakowy.

Powyższe projekty dofinansowane były przez UMiG Trzemeszno.

Ponadto nasze stowarzyszenie aktywnie zorganizowało następujące imprezy i spotkania:

1. W dniu 17.07.2020 r. w ramach współpracy ze sołectwem Miaty odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie.

2. W dniu 08.08.2020 r. odbył się spływ kajakowy po jeziorze lednickim wraz z zaproszonym przewodnikiem.

3. W dniu 13.08.2020 r. w ramach współpracy ze Archidiecezją gnieźnieńską odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie w którym brali udział animatorzy ołtarza i opiekunowie.

4. W dniach 08/09 i 15/16.08.2020 r. odbyły się dwie edycje kursu na patent sternika motorowodnego (w sumie 26 uczestników uzyskało uprawnienia motorowodne).

5.  W dniu 12.09.2020 r. odbył się spływ kajakowy w Borach Tucholskich po rzece Chocina do miejscowości SworneGacie.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że pomimo wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią członkom stowarzyszenia udało się zorganizować i przeprowadzić sposób bezpieczny przedmiotowe projekty, kursy i spływy kajakowe.  Natomiast w związku z rozszerzającą się pandemią nie udało się przeprowadzić jednego projektu pt. „Bezpieczna woda”, które obejmować miało 4 spotkania w szkołach podstawowych na terenie MiG Trzemeszno. Podsumowując sezon, który był inny niż wszystkie poprzednie w związku z panującą pandemią Covid – 19 na terenie całego kraju trzeba jednoznacznie stwierdzić, że był to sezon w miarę aktywny i bogaty w różnorodne imprezy skierowany dla różnorodnych grup społecznych. Pomimo panujących obostrzeń członkowie stowarzyszenia w organizowanych naszych imprezach zachęcali do brania udziału jak najszerszą grupę społeczną z naszej gminy tj. dzieci, młodzież oraz osoby w wieku średnim i senior +, aby pokazać jak można w sposób bezpieczny, kulturalny i zdrowotny spędzać wolny czas na naszymi zbiornikami wodnymi.     W związku z powyższym wszystkim koordynatorom projektów i członkom naszego stowarzyszenia chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i zaangażowanie w realizacji przedmiotowych projektów i spotkań, profesjonale a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie wszystkich imprez z poszczególnymi grupami osób oraz pomoc w działalności statutowej naszego stowarzyszenia.  

Więcej…
 
Spływ kajakowy Bory Tucholskie 2020 Drukuj

Spływ kajakowy w Borach Tucholskich

W dniu 12.09.2020 r. Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizowało spływ kajakowy po rzece Chocina w Borach Tucholskich. Rzeka Chocina przepływa przez tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Głównym dopływem Chociny jest Prądzona, która w dolnym biegu płynie przez obszary meliorowanych łąk i bagien. Chocina w środkowym biegu – od połączenia z Prądzoną – płynie po sandrze Brdy w szerokiej zatorfionej dolinie. Nasz spływ kajakowy rozpoczęliśmy na wysokości Chocińskiego Młyna, którego rzeka meandrując płynie w kierunku jeziora Karsińskiego, wpadając do niego w pobliżu miejscowości Kokoszka, na 154 km biegu Brdy (na wysokości linii nurtu Brdy) i dalej po jeziorze do miejscowości Swornegacie. Przed rozpoczęciem spływu instruktorzy zapoznali z trasą i specyfiką spływu oraz warunkami bezpieczeństwa. Podczas spływu wszyscy podziwialiśmy meandry i zakola, głębokość rzeki do ok. 1,5 m oraz spokojny nurt które stwarzają warunki idealne do wypoczynku i rekreacji. Ze względu na swój urok i malowniczość rzeka Chocina pozwoliła nam w pełni aktywnie odpocząć i odprężyć, a na koniec dała możliwość przepłynięcia Jeziora Karsińskiego, gdzie łączy się ze szlakiem kajakowym rzeki Brdy. Długość zaplanowanego spływu kajakowego wyniosła ok. 11 km i trwała  w czasie ok. 4 godzin.

Wszystkim uczestnikom spływu dziękujemy za zachowanie warunków bezpieczeństwa i stworzenia niezapomnianej atmosfery. 

Więcej…
 
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie_2020 Drukuj

Powołano nowy (stary) Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia pod Żaglami.

W dniu 18 września 2020 r. w Trzemesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami w związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Poprzedni Zarząd jak i Komisja Rewizyjna zostali powołani wyborem poprzedniego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 2016 r. i 2017 r. (wybory uzupełniające) na kolejną kadencję. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrali na kolejną czteroletnią kadencję do Zarządu następujące osoby:

Krzysztof Mroczkowski – Prezes

Włodzimierz Losik – Wiceprezes

Mirosław Fel – Wiceprezes

Joanna Woźniak – Skarbnik

Rafał Białek - Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Krzysztof Szapował - Przewodniczący Komisji

Maciej Lisiecki - Członek Komisji

Maciej Grzywaczewski - Członek Komisji

 
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie 2020 Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami zawiadamia, że
na podstawie §23 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 16.00

na przystani żeglarskiej stowarzyszenia - przy rybakówce

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2019 rok.

7. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2019 rok.  

8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2019.

9. Przyjęcie stosownych uchwał:  

  - przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2019,

 - przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2019.

10. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie protokołów z wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

11.Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie 

 

Zarząd Stowarzyszenia Pod Żaglami

 

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.09.2020r. o godz. 17.00 - bez względu na liczbę członków.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 62