Krzysztof Szapował – Przewodniczący Komisji

Maciej Lisiecki – Członek Komisji

Maciej Grzywaczewski – Członek Komisji