Krzysztof Mroczkowski – Prezes Zarządu

Włodzimierz Losik – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Fel – Wiceprezes Zarządu

Joanna Woźniak – Skarbnik

Rafał Białek – Członek Zarządu