W dniu 16 października 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. W związku z panującą na terenie całego kraju pandemią Covid – 19 i wprowadzonych zasad przestrzegania reżimu sanitarnego zakończenie sezonu odbyło się wyłącznie z członkami naszego stowarzyszenia bez zaproszonych gości z wyjątkiem Pana Mariana Marciniaka – gospodarza stanicy rybackiej. Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęto od uroczystego podniesienia bandery i wybijania „szklanek” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami – Krzysztof Mroczkowski przedstawił działalność statutową stowarzyszenia w 2021 roku.

Działalność stowarzyszenia 2021 r.

W sezonie 2021 r. nasze stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

  1. „ABC pod Żaglami”, obejmowało jedno spotkani, które miło na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami żeglarstwa.
  2. „Dwa spływy kajakowych” po jeziorach Ostrowickim i Popielewskim na terenie gminy Trzemeszno.
  3. „Bezpieczna woda”, które obejmować będzie 4 spotkania w szkołach podstawowych na terenie MiG Trzemeszno. Projekt miał na celu przekazanie podstawowej wiedzy jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, w wodzie i na wodzie oraz pokazanie w sposób praktyczny udzielania pomocy przedmedycznej.

              Powyższe projekty dofinansowane były przez UMiG Trzemeszno.

Ponadto nasze stowarzyszenie aktywnie zorganizowało następujące imprezy i spotkania:

  1. Spływ kajakowy po jeziorze Lednickim wraz z przewodnikiem.
  2. Rejsy dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Trzemesznie – akcję informacyjna pt: bezpieczna woda.
  3. Jedną edycje kursu na patent sternika motorowodnego (12 uczestników uzyskało uprawnienia motorowodne).
  4. Spływ kajakowy w Borach Tucholskich po rzece Chocina do miejscowości Swornegacie.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że kolejny sezon działalności naszego stowarzyszenie przebiegał w pandemii i wprowadzonych obostrzeń, to jednak członkom stowarzyszenia udało się zorganizować i przeprowadzić w sposób bezpieczny przedmiotowe projekty, kursy i spływy kajakowe. Podsumowując sezon – 2021 można stwierdzić, że przebiegał on w warunkach nie sprzyjających do przeprowadzania jakichkolwiek imprez w związku z panującą pandemią Covid – 19 na terenie całego kraju. Jednak był to sezon w miarę aktywny i bogaty w różnorodne imprezy skierowany dla różnorodnych grup społecznych. Pomimo panujących obostrzeń członkowie stowarzyszenia w organizowanych naszych imprezach zachęcali do brania udziału jak najszerszą grupę społeczną z naszej gminy, aby pokazać jak można sposób bezpieczny, kulturalny i zdrowotny spędzać wolny czas na naszymi zbiornikami wodnymi. Wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, którzy przyczynili się do zorganizowania imprez w sezonie 2021, chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i zaangażowanie w realizacji przedmiotowych projektów i spotkań, profesjonale a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie wszystkich spotkań.