Członkowie  Stowarzyszenia pod Żaglami w dniu 29.10.2023r. zgodnie z ceremoniałem żeglarskim dokonali uroczystego zakończenia sezonu żeglarskiego nad jez. Popielewskim w Trzemesznie. Zgodnie z ceremoniałem żeglarskim zarządzono zbiórkę nad brzegiem jeziora w obecności zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia, uroczyście opuszczono banderę z masztu przy jednoczesnym wybijaniu „szklanki” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników, prezes Stowarzyszenia pod Żaglami kol. Krzysztof Mroczkowski, przedstawił zakres wykonanych działań społecznych naszego stowarzyszenia w roku 2023 roku a następnie zaprosił wszystkich uczestników spotkania na na poczęstunek i ognisko.