Pojezierze Gnieźnieńskie
serdecznie zapraszamy
Start

Informacje

Kontakt:

STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI

ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
NIP: 7842489548
REGON: 302320975

biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl

Stronę przegląda teraz 149 gości 
"Żeby zdrowym ciągle być..." -2020 Drukuj

W dniu 4 października 2020 roku zakończyliśmy projekt  w ramach realizacji zadania publicznego : Działanie na rzecz aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Tytuł zadania: „ŻEBY CIĄGLE ZDROWYM BYĆ, MUSZĘ WCIĄŻ AKTYWNIE ŻYĆ!!!”Część pierwsza to spływ kajakowy na wodach jeziora Popielewskiego, który odbył się 3 października 2020r. Część druga to rejs żaglówkami kabinowymi po tym samym jeziorze w dniu 4 października 2020 roku. Głównym powodem zorganizowania cyklu spływu kajakowego i rejsu jachtami z osobami w wieku emerytalnym tzw. seniorami,  jest promocja działań profilaktycznych zmierzających do poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w formach aktywności ruchowej realizowanej na spływie kajakowym i rejsie żaglówka. W trakcie spotkań z seniorami prezentowaliśmy jak aktywnie i zdrowo można spędzać wolny czas na świeżym powietrzu i nad wodą. Również przeprowadziliśmy cykl ćwiczeń ogólnorozwojowych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników zajęć. Dodatkowo prezentowaliśmy zasady ogólno przyjęte w bezpieczeństwie nad wodą. Potrzeba wskazująca na organizację tego rodzaju spotkań jak uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej oraz zajęciach profilaktyczno-zapobiegających chorobom,  ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienia witalności i odporności u osób mniej aktywnych zawodowo przebywających na emeryturze lub będących w okresie oczekiwania na ten moment jeszcze pracując zawodowo. W rejsie i spływie kajakowym seniorom  towarzyszyło w dwu przypadkach młodsze pokolenie . W tym sezonie realizacji zadania przeszkadzała panująca pandemia, a jak już zdecydowaliśmy o wyborze terminu to nastąpiło załamanie pogody. Dzięki pozytywnemu nastawieniu uczestników udało się zrealizować zadanie.

Po odbyciu spływu i rejsu usłyszeliśmy, że taka forma winna być powtórzona w przyszłym roku z możliwością rozszerzenia częstotliwości spotkań na wodzie. 

Więcej…
 
Zakończenie sezonu 2020 Drukuj

Zakończenie sezonu żeglarskiego 2020 r.

W dniu 2 października 2020 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie. W związku z panującą na terenie całego kraju pandemią Covid – 19 i wprowadzonych zasad przestrzegania reżimu sanitarnego zakończenie sezonu odbyło się wyłącznie z członkami naszego stowarzyszenia bez zaproszonych gości  z wyjątkiem Pana Mariana Marciniaka - gospodarza stanicy rybackiej. Zakończenie sezonu żeglarskiego rozpoczęto od uroczyste go podniesienia bandery i wybijania „szklanek” dzwonem. Po przywitaniu wszystkich uczestników prezes Stowarzyszenia pod Żaglami - Krzysztof Mroczkowski przedstawił działalność statutową stowarzyszenia w 2020 roku.

 

 

 

 

Działalność stowarzyszenia 2020 r.

W sezonie 2020 r. nasze stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty:

1. „ABC pod  Żaglami”, obejmowało jedno spotkani, które miło na celu zapoznanie się z podstawowymi technikami żeglarstwa. 

2. „Dwa spływy kajakowych” po jeziorach Ostrowickim i  Popielewskim na terenie gminy Trzemeszno.

3. „Żeby ciągle zdrowym być muszę wciąż aktywnie żyć” projekt adresowany był dla osób senior+ i obejmował jeden rejs żaglówkami i jeden spływ kajakowy.

Powyższe projekty dofinansowane były przez UMiG Trzemeszno.

Ponadto nasze stowarzyszenie aktywnie zorganizowało następujące imprezy i spotkania:

1. W dniu 17.07.2020 r. w ramach współpracy ze sołectwem Miaty odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie.

2. W dniu 08.08.2020 r. odbył się spływ kajakowy po jeziorze lednickim wraz z zaproszonym przewodnikiem.

3. W dniu 13.08.2020 r. w ramach współpracy ze Archidiecezją gnieźnieńską odbył się spływ kajakowy po jeziorze popielewskim w Trzemesznie w którym brali udział animatorzy ołtarza i opiekunowie.

4. W dniach 08/09 i 15/16.08.2020 r. odbyły się dwie edycje kursu na patent sternika motorowodnego (w sumie 26 uczestników uzyskało uprawnienia motorowodne).

5.  W dniu 12.09.2020 r. odbył się spływ kajakowy w Borach Tucholskich po rzece Chocina do miejscowości SworneGacie.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, że pomimo wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią członkom stowarzyszenia udało się zorganizować i przeprowadzić sposób bezpieczny przedmiotowe projekty, kursy i spływy kajakowe.  Natomiast w związku z rozszerzającą się pandemią nie udało się przeprowadzić jednego projektu pt. „Bezpieczna woda”, które obejmować miało 4 spotkania w szkołach podstawowych na terenie MiG Trzemeszno. Podsumowując sezon, który był inny niż wszystkie poprzednie w związku z panującą pandemią Covid – 19 na terenie całego kraju trzeba jednoznacznie stwierdzić, że był to sezon w miarę aktywny i bogaty w różnorodne imprezy skierowany dla różnorodnych grup społecznych. Pomimo panujących obostrzeń członkowie stowarzyszenia w organizowanych naszych imprezach zachęcali do brania udziału jak najszerszą grupę społeczną z naszej gminy tj. dzieci, młodzież oraz osoby w wieku średnim i senior +, aby pokazać jak można w sposób bezpieczny, kulturalny i zdrowotny spędzać wolny czas na naszymi zbiornikami wodnymi.     W związku z powyższym wszystkim koordynatorom projektów i członkom naszego stowarzyszenia chciałbym szczególnie podziękować za pomoc i zaangażowanie w realizacji przedmiotowych projektów i spotkań, profesjonale a przede wszystkim bezpieczne przeprowadzenie wszystkich imprez z poszczególnymi grupami osób oraz pomoc w działalności statutowej naszego stowarzyszenia.  

Więcej…
 
Spływ kajakowy Bory Tucholskie 2020 Drukuj

Spływ kajakowy w Borach Tucholskich

W dniu 12.09.2020 r. Stowarzyszenie pod Żaglami zorganizowało spływ kajakowy po rzece Chocina w Borach Tucholskich. Rzeka Chocina przepływa przez tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Głównym dopływem Chociny jest Prądzona, która w dolnym biegu płynie przez obszary meliorowanych łąk i bagien. Chocina w środkowym biegu – od połączenia z Prądzoną – płynie po sandrze Brdy w szerokiej zatorfionej dolinie. Nasz spływ kajakowy rozpoczęliśmy na wysokości Chocińskiego Młyna, którego rzeka meandrując płynie w kierunku jeziora Karsińskiego, wpadając do niego w pobliżu miejscowości Kokoszka, na 154 km biegu Brdy (na wysokości linii nurtu Brdy) i dalej po jeziorze do miejscowości Swornegacie. Przed rozpoczęciem spływu instruktorzy zapoznali z trasą i specyfiką spływu oraz warunkami bezpieczeństwa. Podczas spływu wszyscy podziwialiśmy meandry i zakola, głębokość rzeki do ok. 1,5 m oraz spokojny nurt które stwarzają warunki idealne do wypoczynku i rekreacji. Ze względu na swój urok i malowniczość rzeka Chocina pozwoliła nam w pełni aktywnie odpocząć i odprężyć, a na koniec dała możliwość przepłynięcia Jeziora Karsińskiego, gdzie łączy się ze szlakiem kajakowym rzeki Brdy. Długość zaplanowanego spływu kajakowego wyniosła ok. 11 km i trwała  w czasie ok. 4 godzin.

Wszystkim uczestnikom spływu dziękujemy za zachowanie warunków bezpieczeństwa i stworzenia niezapomnianej atmosfery. 

Więcej…
 
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie_2020 Drukuj

Powołano nowy (stary) Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia pod Żaglami.

W dniu 18 września 2020 r. w Trzemesznie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia pod Żaglami w związku z zakończeniem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Poprzedni Zarząd jak i Komisja Rewizyjna zostali powołani wyborem poprzedniego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 2016 r. i 2017 r. (wybory uzupełniające) na kolejną kadencję. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym członkowie stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrali na kolejną czteroletnią kadencję do Zarządu następujące osoby:

Krzysztof Mroczkowski – Prezes

Włodzimierz Losik – Wiceprezes

Mirosław Fel – Wiceprezes

Joanna Woźniak – Skarbnik

Rafał Białek - Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Krzysztof Szapował - Przewodniczący Komisji

Maciej Lisiecki - Członek Komisji

Maciej Grzywaczewski - Członek Komisji

 
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie 2020 Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia pod Żaglami zawiadamia, że
na podstawie §23 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu,

z w o ł u j e

na dzień 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 16.00

na przystani żeglarskiej stowarzyszenia - przy rybakówce

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności za 2019 rok.

7. Sprawozdanie finansowe zarządu z działalności za 2019 rok.  

8. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności stowarzyszenia za rok 2019.

9. Przyjęcie stosownych uchwał:  

  - przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2019,

 - przyznanie absolutorium zarządowi za rok 2019.

10. Przeprowadzenie Wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ogłoszenie wyborów i przedłożenie protokołów z wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

11.Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie 

 

Zarząd Stowarzyszenia Pod Żaglami

 

 

UWAGI:

1. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.09.2020r. o godz. 17.00 - bez względu na liczbę członków.

 
Spływ kajakowy jez. Ostrowite 2020 Drukuj

                                                                                   Spływ kajakowy po jeziorze Ostrowickim .

W dniu 23 sierpnia 2020 roku odbył się drugi  spływ kajakowy, tym razem po jeziorze Ostrowickim na terenie gminy Trzemeszno. Wyjazd o godz. 9.00 z Trzemeszna  z postoju PKS na ul. Gen. Dąbrowskiego, do malowniczo położonego Bieślina, gdzie przy wspaniałej pogodzie zwodowaliśmy kajaki. Instruktorzy przeprowadzili  szkolenie dotyczące bezpieczeństwa na wodzie, omówili zasady regulaminu spływu oraz technikę wiosłowania. Na koniec instruktarzu dobrano obsady kajakowe. Po krótkiej rozgrzewce wyruszyliśmy wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej jeziora Ostrowickiego.  Kierując się z zachodu na wschód  a następnie obierając kurs  na wyspę przy lekkim wietrze i małej fali na wodzie. Obserwując przyrodę dotarliśmy do wyspy, która ma swoją historię i legendę. Były tu w minionym stuleciu prowadzone badania archeologiczne, które potwierdziły o istnieniu na wyspie warowni lub grodziska. Krótki spacer po wyspie, podziwianie dzikiej przyrody i powrót do kajaków. Następnie obraliśmy kurs na plażę w Ostrowitem.  Po krótkim odpoczynku płynęliśmy na północ do dzikiej przystani u Pana Zaręby. Po wysłuchaniu informacji na temat historii tego terenu z ust Pani Krystyny Krause, popłynęliśmy do końca jeziora, gdzie czekało na nas ognisko z kiełbaskami i napojami. Około godziny 14.20 zakończyliśmy spływ, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, podziękowaliśmy sympatycznym gospodarzom za gościnę na zielonej trawce i zdrowo umęczeni  wioślarskim wysiłkiem wróciliśmy do domu.  W spływie brało udział 21 osób w tym dzieci, młodzież i dorośli.

 

Spływ był dofinansowany przez Urząd Miasta w Trzemesznie w ramach opracowanego i zatwierdzonego grantu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 61